Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Ramundberget! (Senast rapporterade temperatur är inte nummerisk.)

Närmaste aktiva mätpunkt: Fjällnäs (15,8km) 3,0°C