Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Sundsvall/Ortviken! (Senast rapporterade temperatur är inte nummerisk.)

Närmaste aktiva mätpunkt: Sundsvall/Skönsberg 2 (1,2km) 0,0°C